ـ "... و جالب آنست که انسانهای گرسنه زودتر از اين دنيا سير ميشوند !! .. "

/ 1 نظر / 4 بازدید
Yasaman

حقيقتی هميشه تلخ !!