سرنوشت تو متنی است که اگر ندانی؛دست های نويسندگان می نويسند و اگر بدانی خود می توانی نوشت.
. دکتر علی شريعتی

خيلی دلم می خواد بدونم اين دست نويسندگان!!  کيه؟ 

 

/ 2 نظر / 14 بازدید
علی

گمونم نويسنده ی کيهان بچه ها باشه

enkratic

آره ... من هم همينطور!...