بنفشه رخی صنمی دلبری جفاکاری ...

اسکاتلندی ها بیشتر بنفش می پوشند. به دلیلی که هرگز نفهمیدم. نه نشان خاصی ست، نه تاریخی پشت آنست و نه هیچ چیز دیگر انگار .. و از قضا هیچ هم بهشان نمی آید .. بی اختیار یاد هاینریش بل می افتم در عقاید یک دلقک،‌ که می گفت :‌ " بنفش تنها به تعداد کمی از زن ها می آید .. "

.

.

.

پ.ن: سال هایی بود که زندگی برای سلامتی ام ضرر داشت ...

/ 0 نظر / 41 بازدید