فرق انسان و سگ در آنست كه اگر به سگی غذا بدهی هرگز تو را گاز نخواهد گرفت.  «تولستوی» 


 سگی را لقمه‌ای هرگز فراموش
 نگردد گر زنی صد نوبتش سنگ
 به كمتر چيزی آيد با تو در جنگ
 به عمری گـر نـوازی سفله‌اي را  ....

/ 2 نظر / 9 بازدید
bibi joon

ولی آدم ميتونه سگ در خونه حسين باشه

در اوج

سگ سگه...