ـ مدهوش تو را ترانه‌ای بس باشد...

 سودای تو را بهانه‌ای بس باشد...

 در کشتن ما چه می‌زنی تيغ جفا؟

 ما را٬ سر تازيانه‌ای بس باشد ....

/ 0 نظر / 5 بازدید