فستيوال خنجر ! ..

ـ اينکه از قديمِ گريه گفته اند : " با زبان بی زبانی " گمانم چندان هم پر بيراه نيست .. مثال آن دسته از دوستان!٬‌ که با نهايت دقّت و وسواس خاصّی از پشت خنجر می زنند و بعدتر در نهايت بزرگواری خرج دوا و درمان و قس علی هذا را می دهند که انگار نه انگار ...

.

پ.ن:

اگر راست است که هر کسی یک ستاره روی آسمان دارد، ستارهٔ من باید دور، تاریک و بی‌معنی باشد ـ شاید من اصلاً ستاره نداشته‌ام!

صادق هدايت .. بوف کور ..

 

/ 0 نظر / 9 بازدید