زلزله های نوروزی ...

" بس که همپایش غم و ادبار می آید فرود

  بر سر من عید چون آوار می آید فرود ... "

مهدی اخوان ثالث .. از مجموعه ی "تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم " ..

.

.

پ.ن.١: فردا ملی شدن صنعت نفت است .. و بالطبعنفتی شدن صنعت ملت! .. این اتفاق خجسته که به دست ما فاجعه شد، از همان هنرمندی های خاص ایرانیان است و بس ! ..

پ.ن.٢: میان راه، پشت کامیونی نوشته بود " غم عشقت بیابان پرورم کرد ! .. " .. راست می گفت ...

.

پ.ن.٣‌: تو هم با نبودی لعنتی ...

/ 0 نظر / 6 بازدید