بذار اين سيگنال با اين خانوم دکتر مزخرف پاس بشه ميدونم باهاش چيکار کنم! ....

/ 0 نظر / 7 بازدید