ـ شايد هم به قول آندره ژيد :

 " هميشه ترس آن را داشتم که نکند بيش از اندازه ی تو بزرگ باشم " ..

/ 0 نظر / 6 بازدید