ـ " مساله آن وقتی نیست که بفهمی هیچ چیز نمی تواند یاریت کند. نه مذهب٬ نه غرور٬ نه هیچ چیز دیگر ...  مساله آن وقتی است که بفهمی به یاری نیاز نداری " ...

خشم و هیاهو ...  ویلیام فاکنر ...

.

پ.ن :  گر هم گله ای هست٬ دگر حوصله ای نيست ....

/ 0 نظر / 5 بازدید