كنم هر شب دعا ٬ مهرت شود از قلب من بيرون ...
ولی آهسته می‌گويم:
خدايا بی‌اثر باشد ....

/ 2 نظر / 5 بازدید
solfa

شبهای روشن : «وقتی حواست نيست زيباترينی ، وقتی حواست هست فقط زيبايی . حالا حواست هست ؟ » ...