ـ‌ از نظر های تو بی مهری عيان است ...

/ 10 نظر / 7 بازدید
oops

چه حاجت به بيان است؟!

بهمن

این خودتی؟؟؟؟؟؟ این متن از توئه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Enkratic

... پس مال کی ميتونه باشه ؟ /

بهداد

چه باشه چه نباشه .... حميد خودمونيما ٬‌ سليقه موسيقيايی تو به هيچ وجه نقطه قوتت نيست !!!

ghazal

مشک آنست که ببويد نه آنکه عطار بگويد. (چه ربطی داشت....)

ghazal

آهان ربطش به حس موسيقيای حميد بود....

در اوج

دروغ میگه....اخر قوته.همین شام مهتابش ...

Enkratic

بهداد عزيز ... من نميفهمم کدوم آهنگ اينجا تمام پيشينه ی موسيقيايی من را نقش بر آب کرده است .. اگر منظورت اين آهنگ های رندوم کنار است ٬ که بايد بگويم : کاملا رندوم است ! ... و شايد از شانس تو ازين آهنگ های جواتتتی نصيبت شده است .... خوشبختانه ازینا هنوز به من اصابت نکرده .. ( به قول اين قمار بازها ورق دست بازیکن میاد! ) ..... اگر منظورت این تکّه شعر است که هیچ ! ....

Solfa

سلام ... ديدم وبلاگ خوبی دارين ... گفتم بهتون سر بزنم ... D: حالا اين حرفای زيادی که برای گفتن داری چی هست؟ ... ميشه گفت يا جز حرفاي ” مگو “ ي هميشگي ات هستن ؟

بهداد

بابا گفتم موسيقی‌ ٬ نگفتم که شعر!! يا من خيلی بد شانسم‌‌ ٬‌ يا تو اينا بد کم نيست (نبود!) .... بعدشم گفتم نقطه قوتت نيست ٬‌ ميتونی خوش حال باشی که هنوز نقطه ضعفت نشده !! (نمونه اش هم کريستينا...)