اوباما و ما ...

دیشب شادی مردم سانفرانسیکو مرا به دوم خرداد برد .. چقدر تاریخ آدمها به روز هم می افتد .. اوباما دقیقا به هم آن دلیلی موفق شد که خاتمی، و تحقیقا به همان دلیلی ناموفق خواهد بود که خاتمی ...

/ 0 نظر / 5 بازدید