ـ‌ بر ما گذشت نيک و بد امّا تو روزگار ٬ فکری به حال خويش کن که اين روزگار نيست !!

/ 4 نظر / 4 بازدید
joojoo

اااا من نميدونستم خنگی مفرطه !

عارفه

من هرچی فکر می کنم نمی فهمم چرا روز گار با رنگ قرمز نوشته شده؟

Enkratic

بقيه اش رو فهميدی چرا با سياه نوشته بودم ؟