ـ از پشت دودهای سيگاری که نميکشم٬ زندگی را ميبينم که چه ساده بر باد است ....

/ 0 نظر / 9 بازدید