هر كه آمد  بار خود را بست  و رفت

 ما همان  بدبخت  و خوار و بي نصيب   

ز آن چه حاصل  ، جز دروغ و جز  دروغ ؟

  زين  چه حاصل ،  جز فريب و جز فريب ؟

--------------------------------

اين هيلبرت يه جورايی شبيه منه نه؟؟

/ 1 نظر / 11 بازدید
آبجی!!!!!!!!!!

آره موافقم خيلی شبيه!!