آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست

هر کجا هست خدايا به سلامت دارش ...

پ.ن :

 پرواز مستقيم تهران ـ پاريس امشب ميزبان بهترين ِ دوستانم است ..

 حالا دلم برايش تنگ خواهد شد ..  

Some are born Great , Some achieve greatness and some have greatness thrust upon them  ...   Twelfth N , Act ii , Sc.5

 

/ 6 نظر / 7 بازدید
vb

من هم...اميدوارم که مثل هميشه موفق باشد...

MB

من يادمه قبلا اينطوری بود: آن سفر کرده که صد قافله ی دل با اوست..!

anybody

براتون دردناکه؟چقدر؟

ehsan

کيو می گی حميد؟ خودت کجايی؟فکر کنم خودتم تو اين مايه ها شدياااااااااا!!!!!

صادق

سلام حميد. من اينجا تازه به اينترنت دسترسی پيدا کردم. به بچه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها سلام برسون. قربانت.

انکراتيک

حتما عزيز ...