ـ سهم من و تو اگر چه از بخت کم است٬ غم نيست که عمر فتنه هم سخت کم است ... 

/ 0 نظر / 4 بازدید