حرف های "دشمن شاد کن! "

وقتی طوری رفتار کرده ای که این روزها زن های اطرافت تو را دوست دارند، بدان که توی دروازه ی خودی گل زده ای ....

.

.

درد اگر مرد است، جای شیشه سندان بشکند ..

/ 0 نظر / 11 بازدید