در اين باران  مي خواستم  تو  در انتهاي  خيابان  نشسته   باشی ،  من عبور  كنم ، سلام  كنم ...   لبخند تو  را در باران  مي خواستم و مي خواهم !... نامم  را  فراموش كنم ، دوباره  در آينه  نگاه كنم ،  كلمات ديروز را  امروز  نگويم ... 

/ 0 نظر / 11 بازدید