زهر از قِبَل تو نوشداروست ...

ـ نمی دانم اين لحظه ها چه اصراری به طی شدن دارند ..

پ.ن :  ِمنَ النّاس َمن یَعْبُدُ اللهَ علی حََرْفٍ َفانْ اصابَه خَیر َاطمانّ بهِ و َءانْ اَصاَبته ِﻔﺘﻨﺔ  انقَلبَ علی وَجههِ خَسِر الُدنیا و الاخِرﺓ ذِلکَ هُو الخُسرَانُ المُبینُ ...

/ 0 نظر / 5 بازدید