نوبهار است در آن کوش که خوش دل باشی

که بسی گُل بدمد باز  و  تو در گِل باشی.....

/ 0 نظر / 8 بازدید