ـ "من برآنم که قافيه بودن مرد با درد چندان هم تصادفی نيست ... "

/ 0 نظر / 5 بازدید