من برآنم که در این فاصله ی کلمات سرّی هست .. این گناه و نگاه را ببین مثلاً ...

..

.

/ 0 نظر / 5 بازدید