ـ برای من که سالی يکبار هم نوشته های دانشمند محترم (!) آقای ابطحی را نمی خوانم٬ خواندن چند خط از ايشان کافيست تا تمام هارمونيک های فکری ام را نابود کند. نمی دانم احساسی که از خواندن اين سطور دارم شبيه شوکران نوشيدن سقراط است يا زنگ زدن ذوالفقار در غلاف ! .. بهر صورت بسيار تلخ است .. تلخ .. 

ین تابلو را اگر احمدی نژاد برای خودش در وقتش نگه می داشت، علی رغم مشکلات می توانست برای خدمت به مردم این مرز و بوم توفیق کسب کند که این کار آرزوی هر ایرانی وطن خواهی است که به راحتی و موفقیت مردم ایران فکر کند و رقابت های سیاسی را به قیمت آسیب رساندن به مردم ایران نمی پسندد. اما آقای احمدی نژاد در این مسیر دچار اشتباهات استراتژیکی شد که وظیفه ی نقادی دولت حکم می کند که آنها بازگو شود.."

پ.ن : طفلان دلی به شنبه و آدينه بسته اند ! ..

/ 0 نظر / 6 بازدید